* ราคาเปิดใช้งานทรัพย์สิน: 5 THB
* สถานที่ให้บริการราคาพิเศษ: 10 THB

สร้างบัญชี